Kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące

Klasa matematyczna

Rozszerzenia: matematyka, dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, informatyka, j. angielski.

Klasa biologiczna

Rozszerzenia: biologia, matematyka, do wyboru: chemia lub j. angielski.

Klasa językowa (lingwistyczna)

Rozszerzenia: j. angielski, II j. obcy (rozszerzane będą dwa języki, które wybierze największa ilość uczniów), geografia.

Klasa humanistyczna

Rozszerzenia: j. polski, historia, WOS


Technikum

Technik informatyk

Rozszerzenie: matematyka

Technik handlowiec

Rozszerzenie: j. angielski

Technik budownictwa

Rozszerzenie: matematyka

Technik źródeł energii odnawialnej

Rozszerzenie: matematyka


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Sprzedawca / Wielozawodowa


Języki obce do wyboru:

język angielski,

język rosyjski,

język niemiecki,

język francuski,

język hiszpański – nowość!