Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

 1. mgr Bożena Weronika Dzitowska – dyrektor szkoły
 2. mgr inż. Jolanta Braniewska – wicedyrektor
 3. mgr Małgorzata Kujawska – wicedyrektor
 4. mgr inż. Paweł Białecki Paweł – wicedyrektor

Nauczyciele

 1. Augustyniak Mariusz – nauczyciel religii
 2. Adamuszewska Marta – nauczyciel języka angielskiego
 3. Białecki Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 4. Bojarski Marek – nauczyciel religii
 5. Borzym Barbara – nauczyciel geografii
 6. Braniewska Jolanta – nauczyciel chemii
 7. Bronowski Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 8. Brzeska Ewelina – nauczyciel języka angielskiego
 9. Ciosek Daria – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 10. Dąbrowska Agnieszka – pedagog szkolny
 11. Dzitowska Bożena Weronika – nauczyciel języka polskiego
 12. Gajewska Anna – nauczyciel języka polskiego
 13. Gloch Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 14. Głowacka Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 15. Golacik Olga – nauczyciel wspomagający
 16. Goszczyńska Wioletta – nauczyciel języka angielskiego
 17. Górna Ewelina – nauczyciel języka polskiego
 18. Grala Beata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 19. Grzelak Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 20. Grzelecka Anna – nauczyciel matematyki
 21. Grzymała Emilia – nauczyciel języka angielskiego
 22. Grzymała Krzysztof – nauczyciel języka angielskiego
 23. Honczar Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 24. Iwanowska – Maliszewska Agata – psycholog
 25. Jóźwiak Jan – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 26. Kacperska Urszula -nauczyciel religii
 27. Kołodziejska Dorota – pedagog
 28. Konarzewski Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 29. Korcz Anna – nauczyciel biologii
 30. Kowalska Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego
 31. Kozłowska Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 32. Krzywkowska Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 33. Kujawska Małgorzata – nauczyciel języka francuskiego
 34. Kułakowska Iwona – nauczyciel języka angielskiego
 35. Leszczyńska Małgorzata – nauczyciel języka polskiego
 36. Leśkiewicz Monika – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 37. Lipińska Katarzyna – nauczyciel matematyki
 38. Marciszewski Jarosław nauczyciel historii
 39. Markowska Anna – nauczyciel informatyki
 40. Matuszewska Małgorzata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 41. Michalak Beata – nauczyciel wychowania fizycznego
 42. Nowicka Agnieszka – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 43. Ofierska Ewa – nauczyciel języka niemieckiego
 44. Osuch Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego
 45. Pawlak Jolanta – nauczyciel matematyki
 46. Pęcherzewska Krystyna – nauczyciel wychowania fizycznego
 47. Piotrowski Igor – nauczyciel wychowania fizycznego
 48. ks. Raczkowski Mariusz – -nauczyciel religii
 49. Rutkowska Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego
 50. Rutkowski Mateusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 51. Rychter Monika – nauczyciel wspomagający
 52. Sadowski Robert – nauczyciel matematyki
 53. Salak Anna – nauczyciel matematyki
 54. Sajnog Ewa – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 55. Siuda Bogumiła – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze
 56. Skorupka Artur – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 57. Skowrońska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 58. Skwarska Alina – nauczyciel wychowania fizycznego
 59. Sokołowski Ireneusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 60. Szóstak Ewa – nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 61. Szulc Iga – nauczyciel matematyki
 62. Szymańska Katarzyna – nauczyciel języka polskiego
 63. Szymański Rafał – nauczyciel muzyki
 64. Ważyńska Małgorzata – nauczyciel biologii
 65. Wierzbicka Edyta – nauczyciel fizyki
 66. Wiśniewska Joanna – nauczyciel języka angielskiego
 67. Witkowska Joanna – nauczyciel bibliotekarz
 68. Wysocka Kamila – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 69. Zaporowicz Sebastian – nauczyciel wychowania fizycznego
 70. Zielonka Wojciech – nauczyciel matematyki i informatyki
 71. Zwierzchlewska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 72. Żakowska Joanna – nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
 73. Żochowska Kalina – nauczyciel języka polskiego
 74. Żochowski Piotr – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa