Biblioteka    szkolna  jest otwarta.  Czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00-14.00. Pracujemy zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.