24 listopada tj. we wtorek w godz. 16.00 – 17.00 odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami klas on–line za pośrednictwem Microsoft Teams.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach i do kontaktów z wychowawcami i nauczycielami.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku
Bożena Dzitowska

Zebrania z rodzicami on-line
Zebrania z rodzicami on-line