ZAJECIA PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w dniu 12 czerwca 2021 roku (sobota) o godzinie 9.00.
Szczegółowy program i forma zgłoszenia zawiera plakat i program zajęć.