W dniu 08.10.2021r. uczniowie klasy 4TI Technikum Informatycznego wraz z panią dyrektor Bożeną Dzitowską uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica. Partnerami przedsięwzięcia był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Ochotnicze Hufce Pracy, Mazowiecka Wojewódzka Komenda oraz Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, który realizuje „Pilotażowy program promocji doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim na lata 2020-2025”.
Uczniowie wysłuchali ciekawych wykładów na temat rynku pracy oraz obowiązku kształcenia przez całe życie, dzięki czemu łatwiej będzie im uzyskać upragniony sukces zawodowy. Młodzież otrzymała informacje na temat zawodów, czynników ważnych przy planowaniu kariery zawodowej i potrzebnych do tego kompetencji twardych i miękkich. Doradca zawodowy przedstawił uczniom barometr zawodów 2021 w powiecie płońskim. Mówił o kompetencjach cenionych na rynku pracy. Targi pracy to możliwość spotkania lokalnych firm, co umożliwi w przyszłości dokonanie trafnych wyborów aktywności na rynku pracy i planowanie kariery zawodowej, by bardziej świadomie wybierać decyzje dotyczące zawodu. Opiekunami grupy, która zwiedzała przygotowane dla młodzieży stoiska były panie Renata Honczar i Joanna Kozłowska.