Komunikat Dyrektora ZS nr 2 w sprawie przedłużenia zdalnego nauczania

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy czerwonej zdalne nauczanie będzie kontynuowane do dnia 8 listopada 2020r.

Z poważaniem

Bożena Dzitowska Dyrektor ZS nr 2

Prosimy o zapoznanie się z oficjalnym komunikatem na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

ważne

Komunikat Dyrektora ZS nr 2 w sprawie zdalnego nauczania

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku informuje, że na mocy pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płońsku z dnia 16 października 2020 roku i po otrzymaniu zgody Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniach 19 – 31 października 2020 szkoła będzie pracowała w trybie zdalnym. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny na bieżąco. Prosimy wszystkich członków społeczności szkolnej o zapoznanie się z obowiązującym na terenie szkoły Regulaminem kształcenia na odległość i pracy zdalnej w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku i przestrzeganie jego zapisów.

Z poważaniem

Bożena Dzitowska Dyrektor ZS nr 2

Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w systemie pracy zdalnej

1. Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Lekcje zdalne będą trwały po 40 minut i będą się odbywać według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

Lekcje zdalne:
1. 8.05–8.45
2. 8.55–9.35
3. 9.50–10.30
4. 10.40–11.20
5. 11.40–12.20
6. 12.30–13.10
7. 13.20–14.00
8. 14.10–14.50
9. 15.00 – 15.40

3. Lekcje zdalne będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams, platformy Moodle. Uczniowie są zobowiązani do wykorzystywania urządzeń zaopatrzonych w kamerę i głośniki.

Regulamin kształcenia na odległość