Stypendia Zawodowe

Stypendia Zawodowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szk. 2019/2020

06.03.2020r. w Ciechanowie odbyło się spotkanie tegorocznych laureatów stypendialnych realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programów: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Wśród najzdolniejszych uczniów z Mazowsza znaleźli się uczniowie z naszej szkoły. Filip Niedziałkowski i Kamil Ziółek z klasy IVTI Technikum Informatycznego. Opiekunem uczniów po raz kolejny jest p. Renata Honczar, która w poprzednim roku miała 6 stypendystów z technikum informatycznego. W zaszczytnym gronie znalazła się też uczennica Daria Kosińska z IV TH z Technikum Handlowego, której opiekunem jest p. Ireneusz Sokołowski.

Nasi stypendyści

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył 110 uczniom w tym 65 ze szkół zawodowych i 45 z liceum i technikum dyplomy uprawniające ich do odebrania stypendium. Każdy ze stypendystów otrzyma stypendium zawodowe w wysokości 5000 zł, w zamian musi zrealizować ponadprogramowy projekt stypendialny, związany ze swoimi pasjami i profilem kształcenia.

Gratulacje dla naszych stypendystów.

Dwa stypendia Prezesa Rady Ministrów

5 grudnia 2019 roku  wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów uczniom z rejonu Delegatury Ciechanowskiej Kuratorium Oświaty w Warszawie. W wydarzeniu zorganizowanym w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze uczestniczyli Dorota Skrzypek – Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Anna Cicholska – posłanka na Sejm IX kadencji oraz senator Jan Maria Jackowski.
Z naszej szkoły stypendia otrzymali: Aleksandra Sobiesiak z klasy 2M oraz Filip Niedziałkowski z klasy 4TI.

Stypendyści z Dyrekcją

Stypendia zawodowe

W roku szkolnym 2019/2020 mamy 2 stypendystów z klasy 4TI Technikum Informatycznego: Filip Niedziałkowski i Kamil Ziółek oraz Darię Kosińską z IV TH w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 

Adres strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/o-projekcie

Prace stypendystów 2019/2020

Wojciech Karpiński E-SKLEP praca została nagrodzona w konkursie Opiekun Stypendysty 2019

Dominik Cendrowski WWW TI

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3. Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Stypendia są udzielane w celu umożliwienia rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Opiekunem 6 stypendystów była Pani Renata Honczar nauczyciel przedmiotów zawodowych: Witryny i aplikacje internetowe, Systemy baz danych oraz Administrowanie bazami danych.

Uczniowie realizowali następujące projekty:

  • Wojciech Karpiński  – Projektowanie, tworzenie, edytowanie administrowanie oraz aktualizowanie strony internetowej responsywnego e-sklepu Wojshop.pl

Strona internetowa sklepu Wojshop.pl  została zaprezentowana na forum uczniów klas informatycznych szkoły podczas Dni Otwartych.

  • Dominik Cendrowski – Nauka i doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej na strony internetowe przy wykorzystaniu programów graficznych.

W czasie realizacji projektu uczeń tworzył responsywne struktury szkieletu strony WWW. Edytował,   retuszował grafik ze względu na tematykę, styl, i charakter strony internetowej. Aktualizował informacje graficzne w galeriach stron internetowych oraz kanałach RSS.

  • Rafał Kacper Gryszpanowicz – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i administracji stron internetowych.

Celem projektu było administrowanie stronami internetowymi oraz ich zastosowanie w działalności gospodarczej na przykładzie edukacyjnej strony www dla uczniów.

  • Angelika Mikołajczyk – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i projektowania grafiki dla klientów stron internetowych.

Uczennica poszerzała wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki wektorowej oraz grafiki rastrowej, analizowała potrzeby rynku, zapoznała się z informacjami o wszystkich trendach i nowościach rynkowych dotyczących  edycji grafiki cyfrowej w danym sektorze gospodarki, a także podjęła analizę rynku, biorąc pod uwagę najbliższe otoczenie, przedsiębiorstwa oraz czynniki makroekonomiczne naszego miasta.

  • Karol Domański – Identyfikowanie i wybór urządzeń peryferyjnych, podzespołów komputerowych w celu tworzenia optymalnej konfiguracji komputerowej.

Tematem  wiodącym  projektu było tworzenie i specyfikowanie wydajnych konfiguracji stacji roboczych pod kątem potrzeb klienta.

  • Bartosz Jakubowski – Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i modernizacji jednostek komputerowych.

Wszystkie projekty realizowaliśmy wykorzystując jako medium komunikacyjne  platformę e- learningową Moodle. Zamieszczaliśmy pliki robocze, dzięki czemu interaktywnie w sposób konstruktywny pracowaliśmy nad poprawkami. Wielokrotnie wykorzystywaliśmy fora internetowe: samouczekprogramisty.pl, żeby nasze projekty były zgodne z najnowszymi standardami języka HTML, CSS 3.0., Java Script, Java Enterprise Edition, wykorzystując niezawodny język  PHP.

W marcu 2019r. uczestniczyliśmy w Mazowieckim Kongresie Zawodowym.  Odbył się on w gmachu Politechniki Warszawskiej i był zorganizowany przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nasza szkoła jako jedna z siedemnastu placówek na Mazowszu została wybrana do zaprezentowania oferty edukacyjnej kształcenia branżowego. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz najlepsi uczniowie Technikum Informatycznego – tegoroczni stypendyści Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – czyli Wojtek i  Rafał.  Chłopcy w profesjonalny sposób prezentowali codzienną pracę techników informatyków na własnych projektach. W sposób rzeczowy i konkretny odpowiadali na pytania zainteresowanych. Wszyscy uczestniczyliśmy w tematycznych panelach dyskusyjnych, gdzie mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń.