Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

 1. mgr Bożena Weronika Dzitowska – dyrektor szkoły
 2. mgr inż. Jolanta Braniewska – wicedyrektor
 3. mgr Małgorzata Kujawska – wicedyrektor
 4. mgr inż. Paweł Białecki Paweł – wicedyrektor

Nauczyciele

 1. Augustyniak Mariusz – nauczyciel religii
 2. Adamuszewska Marta – nauczyciel języka angielskiego
 3. Białecki Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 4. Bojarski Marek – nauczyciel religii
 5. Borzym Barbara – nauczyciel geografii
 6. Braniewska Jolanta – nauczyciel chemii
 7. Bronowska Magdalena – nauczyciel języka rosyjskiego
 8. Bronowski Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 9. Brzeska Ewelina – nauczyciel języka angielskiego
 10. Bytner Grażyna – nauczyciel wspomagający
 11. Ciosek Daria – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 12. Dąbrowska Agnieszka – pedagog szkolny
 13. Dzitowska Bożena Weronika – nauczyciel języka polskiego
 14. Gajewska Anna – nauczyciel języka polskiego
 15. Giżyńska Ewa – nauczyciel języka polskiego
 16. Gloch Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 17. Głowacka Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 18. Golacik Olga – nauczyciel wspomagający
 19. Goszczyńska Wioletta – nauczyciel języka angielskiego
 20. Górna Ewelina – nauczyciel języka polskiego
 21. Grala Beata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 22. Grzelak Anna – nauczyciel języka rosyjskiego
 23. Grzelecka Anna – nauczyciel matematyki
 24. Grzymała Emilia – nauczyciel języka angielskiego
 25. Grzymała Krzysztof – nauczyciel języka angielskiego
 26. Honczar Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 27. Iwanowska – Maliszewska Agata – psycholog
 28. Jóźwiak Jan – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 29. Junczak Wiesława – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 30. Kacperska Urszula -nauczyciel religii
 31. Karwowska-Gloch Monika – nauczyciel religii
 32. Kołodziejska Dorota – pedagog
 33. Konarzewski Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 34. Korcz Anna – nauczyciel biologii
 35. Kowalska Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego
 36. Kozłowska Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 37. Krzywkowska Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 38. Kujawska Małgorzata – nauczyciel języka francuskiego
 39. Kułakowska Iwona – nauczyciel języka angielskiego
 40. Leszczyńska Małgorzata – nauczyciel języka polskiego
 41. Leśkiewicz Monika – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 42. Lipińska Katarzyna – nauczyciel matematyki
 43. Marciszewski Jarosław nauczyciel historii
 44. Marciniak – Pniewska Ewa – nauczyciel chemii i informatyki
 45. Markowska Anna – nauczyciel informatyki
 46. Matuszewska Małgorzata – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 47. Michalak Beata – nauczyciel wychowania fizycznego
 48. Młotek Anna – nauczyciel języka francuskiego
 49. Nowicka Agnieszka – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 50. Ofierska Ewa – nauczyciel języka niemieckiego
 51. Osuch Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego
 52. Pawlak Jolanta – nauczyciel matematyki
 53. Pęcherzewska Krystyna – nauczyciel wychowania fizycznego
 54. Piotrowski Igor – nauczyciel wychowania fizycznego
 55. ks. Raczkowski Mariusz – -nauczyciel religii
 56. Rutkowska Renata – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego
 57. Rutkowski Mateusz – nauczyciel wychowania fizycznego
 58. Rychter Monika – nauczyciel wspomagający
 59. Sadowski Robert – nauczyciel matematyki
 60. Salak Anna – nauczyciel matematyki
 61. Sajnog Ewa – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 62. Siuda Bogumiła – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze
 63. Skibińska Joanna – nauczyciel bibliotekarz
 64. Skorupka Artur – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 65. Skowrońska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 66. Skwarska Alina – nauczyciel wychowania fizycznego
 67. Sokołowski Ireneusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 68. Szóstak Ewa – nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 69. Szulc Iga – nauczyciel matematyki
 70. Szymańska Katarzyna – nauczyciel języka polskiego
 71. Szymański Rafał – nauczyciel muzyki
 72. Ważyńska Małgorzata – nauczyciel biologii
 73. Wierzbicka Edyta – nauczyciel fizyki
 74. Wiśniewska Anita – nauczyciel matematyki
 75. Wiśniewska Joanna – nauczyciel języka angielskiego
 76. Witkowska Joanna – nauczyciel bibliotekarz
 77. Wysocka Kamila – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 78. Zaporowicz Sebastian – nauczyciel wychowania fizycznego
 79. Zielonka Wojciech – nauczyciel matematyki i informatyki
 80. Zwierzchlewska Katarzyna – nauczyciel języka rosyjskiego
 81. Żakowska Joanna – nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
 82. Żochowska Kalina – nauczyciel języka polskiego
 83. Żochowski Piotr – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa