Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Czytanie książek ma duży wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.

Czytanie wpływa pozytywnie na wiele sfer naszego życia, rozwija uczniów w różnych aspektach. Korzystny wpływ czytelnictwa odgrywa ogromną rolę i jest bardzo istotny zarówno dla dzieci i młodzieży  jak i dla dorosłych. Warto już od najwcześniejszych lat zaszczepiać w swoich dzieciach potrzebę sięgania po książki, by w późniejszych latach młody człowiek miał wyrobiony w sobie nawyk, potrzebę obcowania z literaturą.

Czytanie książek jest bardzo ważne, ponieważ:

  • poszerza doświadczenia językowe dzieci i młodzieży, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb
  • czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego
  • rozwija wrażliwość estetyczną, co pozwala otworzyć się dzieciom i młodzieży na wartości, które niesie ze sobą literatura
  • wpływa na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, czytanie kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć, koncentrację i uwagę.
  • kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą młodego człowieka, uruchamia możliwości kreacyjne i interpretacyjne
  • ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego, książka pozwala zrozumieć innych ludzi i zachodzące między nimi interakcje, a także sprzyja procesowi utożsamiania z losami bohaterów
  • literatura ma możliwość pogłębiania wrażliwości moralnej czytelnika, niezależnie od wieku
  • to jeden z najlepszych sposobów relaksu,  czytanie  dla przyjemności  zaspokaja  potrzeby emocjonalne młodego człowieka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny.

Zawsze warto znaleźć chociaż chwilę, nawet jeśli jesteśmy bardzo zabiegani i zapracowani, na czytanie, gdyż czytanie daje nam wiele korzyści, wpływa na rozwój dzieci i młodzieży, a przede wszystkim pozwala łączyć to co przyjemne z tym co pożyteczne.