Informacja dotycząca naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Planowane klasy do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Odziały LO / kierunki
kształcenia zawodowego
Liczba oddziałów/klas I Liczba uczniów w oddziale
III LO / Klasa matematyczno- informatyczna132
III LO / Klasa biologiczno- chemiczna 1 32
III LO / Klasa językowo- humanistyczna 1 32
Technikum II / Technik budownictwa1 32
Technikum II / Technik handlowiec1 32
Technikum II / Technik informatyk1 32
Technikum II / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej1 32
Branżowa szkoła I Stopnia / sprzedawca / wielozawodowa132

UCZNIU WYPEŁNIJ TEST ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Test z doradztwa zawodowego został przygotowany po to, aby pomóc Ci w zidentyfikowaniu Twoich mocnych stron i podsunięciu inspiracji w poszukiwaniu właściwej ścieżki życiowej i zawodowej – ścieżki Twojej kariery.

Odpowiedzi powinny być udzielane względnie szybko (choć oczywiście nie na chybił- trafił) nie rozwodząc się zbyt długo nad poszczególnymi pozycjami.

Powodzenia!

Test składa się z 40 pytań. Odpowiedz na pytania zaznaczając w tabeli czynności, które lubisz wykonywać:

Bardzo lubię 2 PKT
Lubię 1 PKT
Nie lubię 0 PKT

Analiza wyników:

I. Zainteresowania techniczne

Uczniowie, którzy uzyskali wysoki wynik w tym obszarze, lubią prace manualne
i techniczne. Chętnie zajmują się wytwarzaniem przedmiotów z różnych materiałów. Interesuje ich budowa i działanie różnych urządzeń technicznych. Potrafią sprawnie naprawiać urządzenia, maszyny, a także sprzęt AGD, a nawet sprzęt komputerowy. Interesują się przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką, informatyką, techniką.

II. Zainteresowania przyrodnicze

Uczniowie, którzy uzyskali w tym obszarze wysoki wynik interesują się

przyrodą, chemią, a także ochroną środowiska. W szkole chętnie uczą się biologii
 i chemii. Ich przyszła praca zawodowa może być związana z przyrodą, chemią, zoologią, biotechnologią, ochroną środowiska itp. Może to również być praca polegająca na prowadzeniu analiz, doświadczeń, eksperymentów biologicznych i chemicznych.

III. Zainteresowania humanistyczne

 Uczniowie mający ten typ zainteresowań często osiągają wysokie wyniki

w przedmiotach humanistycznych takich jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Wybór przyszłej pracy zawodowej często jest związany z pracą na rzecz kultury i jej propagowania, nauki, literatury, działalności dydaktycznej oraz z zawodami artystycznymi.

IV. Zainteresowania matematyczne i fizyczne

Uczniowie, charakteryzujący się tym typem zainteresowań, chętnie uczestniczą
w lekcjach matematyki, informatyki, fizyki, chemii. Często wybór przyszłego zawodu

jest związany ze światem nowoczesnych technologii, projektów technicznych, analiz
i danych.

V. Zainteresowania społeczne

– Uczniowie, którzy w tym obszarze uzyskali wysoki wynik, lubią kontakty

z innymi ludźmi. Chętnie opiekują się innymi, pomagają, uczą, wspierają. Często wybierają zawody związane z opieką, wychowaniem oraz działalnością usługową.

Przedmioty szkolne, które są przez nich lubiane to najczęściej: wiedza o społeczeństwie, język polski, biologia, historia, a także wychowanie fizyczne.