Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów naszej szkoły

Stypendia Starosty Płońskiego, zgodnie z uchwałą z marca 2016r., otrzymują uczniowie za wyniki w nauce oraz za wysokie osiągnięcia sportowe w minionym roku szkolnym. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Podziękowania dla uczniów za ich systematyczność i determinację oraz dla nauczycieli i rodziców za pomoc i wsparcie.

Stypendia w kwocie od 500 do 3 000 zł przyznano za rok szkolny 2019/2020, naznaczony kształceniem zdalnym z powodu epidemii koronawirusa. – Nie miało to wpływu na przyznanie stypendiów, ale miało wpływ na ich ilość.

Lista uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe, którym Starosta Płoński przyznał stypendia za rok szkolny 2019/2020:

Najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego:

  1. Maciej Majewski – najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku, – III LO w Płońsku (89,67%).

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych:

  1. Hubert Bujakowski – Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2020” dla uczniów szkół średnich, Płock 2020, Finalista XXI Ogólnopolskiego Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Średnich zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 2020.
  1. Jakub Żuchowski – Finalista XXI Ogólnopolskiego Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Średnich zorganizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 2020.
  1. Damian Natkowski – Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2020” dla uczniów szkół średnich, Płock 2020.

Wysokie wyniki sportowe:

  1. Wiktoria Widulińska– VI miejsce w trójskoku na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS, Ciechanów 2020.

,,Bardzo cieszę się, że poprzez Stypendia Starosty możemy wspierać uzdolnioną naukowo i sportowo młodzież z terenu powiatu płońskiego w rozwoju ich pasji. Młodzież to ważny kapitał kulturowy i potencjał dla społeczności.” – informuje Elżebieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego.