3 edycja konkursu ,,Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” rozstrzygnięta

stypendia zawodowe

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego doceniła oryginalne i efektywne podejście do współpracy opiekuna p.Renaty Honczar z uczniem Filipem Niedziałkowskim przy realizacji ciekawego projektu informatycznego „Projektowanie, tworzenie, edytowanie administrowanie oraz aktualizowanie strony internetowej responsywnego e-sklepu”. O tytuł najlepszego opiekuna rywalizowało 108 kandydatów z całego Mazowsza. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła 36 laureatów.

Stypendia są udzielane w celu umożliwienia rozwoju zawodowego uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 dwoje uczniów Technikum Informatycznego i jedna uczennica z Technikum Handlowego uzyskali stypendia zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Opiekunem dwojga stypendystów była pani Renata Honczar, nauczycielka przedmiotów zawodowych: witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych oraz administrowanie bazami danych.

Uczniowie technikum informatycznego z wielkim zaangażowaniem podchodzą do projektów stypendialnych i z chęcią poznają i wdrażają różne ciekawe metody ich realizacji. W roku szkolnym 2020/2021 kolejnych kilku uczniów z klasy IV TI zgłosi wniosek o stypendium zawodowe.

Zachęcamy wszystkich uczniów Technikum i nie tylko, do wzięcia udziału w wyścigu o zawodowe stypendium uczniowskie, które w ubiegłym roku wynosiło 5.ooo zł. W tym celu musicie uzyskać wysoką średnią z przedmiotów ogólnokształcących, przynajmniej 4,5 lub więcej oraz trzy bardzo dobre oceny z wybranych przedmiotów zawodowych. Macie na to cały rok, więc warto się zmobilizować i powalczyć o dobre wyniki w nauce a także rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.

Życzymy powodzenia i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.